Sarıoğlan Barajı Yapım İşi

Sarıoğlan Barajı toprak dolgu tipinde olup, 3 250 000 m3 gövde hacmine sahiptir.

İşveren
DSİ Genel Müdürlüğü

Proje Yeri
Kayseri / Türkiye

Sözleşme tarihi
12.01.2002

Bitiş tarihi 
12.07.2007