İcra Kurulu

Fikret Yenigün

CEO
İcra Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi
YTÜ, 2000
İngilizce

Koray Özdemir

COO – Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
Ege Üniversitesi 1998
İngilizce

Deniz Kuyubaşı

CFO – Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Ekonomist
ODTÜ, 1993
İngilizce

Necati Ekingen

Değer Mühendisliği Birimi Teknik Koordinatörü
İnşaat Mühendisi
İTÜ, 1986
Almanca, İngilizce

Tahsin Tufan Sercan

Projeler Direktörü
Afrika

İnşaat Mühendisi
İTÜ, 1983
İngilizce
Rusça

Haluk Telkenaroğlu

İş Geliştirme Direktörü
Suudi
Arabistan

Elektrik-Elektronik Yük. Müh.
Uni. of Evansville (M.Sc.)
İngilizce

Emre Ayan

İş Geliştirme Direktörü
Gürcistan

İnşaat Mühendisi
Eskişehir Anadolu Üni, 1984
İngilizce

Erhan Eryetli

İş Geliştirme Direktörü
Rusya

İnşaat Mühendisi
Kocaeli Üniversitesi, 2000
İngilizce
Rusça

Celal Çıtak

Yenigün Enerji A.Ş. Genel Müdürü
Ekonomist
KHO, 1980, Hacettepe Üni. Doktora 1997
İngilizce

Figen Yenigün

Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü
İç Mimar Bilkent Üniversitesi, 2000
İngilizce, Fransızca, İtalyanca

Oğuz Gürel

Sözleşmeler Direktörü
İnşaat Yüksek
Mühendisi
İTÜ, 1982, Yüksek Lisans 1987
İngilizce

Atila Uslu

Bilgi İşlem – İnsan Kaynakları Direktörü
Ekonomist
Anadolu Üni. İktisat Fakültesi 1994
İngilizce

Ramis Yıldız

Teklif Hazırlama Direktörü
İnşaat Mühendisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1991
İngilizce

Sedat Pancarcı

Muhasebe Direktörü
İşletme
Gazi Üni. 1996
Çankaya Üni. Yüksek Lisans 2005
İngilizce, Rusça

Menü