Sosyal Sorumluluk

Yeni Gün Derneği, Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında sivil toplumun geliştirilmesi, insan hak ve sorumluluklarının, eğitimin ve istihdamın desteklenmesi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi, kültür, sanat ve turizmin güçlendirilmesi ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında Ankara’da kuruldu.

Dernek bu amaca yönelik olarak;

Sivil toplumun geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar. Sivil diyalogun güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla karar alma süreçlerine sivil katılımı geliştirmeyi hedefler.

İnsan hakları bilincinin güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapar. Kadın, çocuk, engelli hakları da dahil olmak üzere her türlü insan haklarının savunulmasıyla ilgili gerekli bilincin toplum genelinde güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütür.

Eğitim ve istihdamın desteklenmesi üzerine çalışmalar yapar. Başta kız çocukları olmak üzere çocuk ve gençlerin okullulaşma oranının artırılmasına, yine başta kız çocukları, kadınlar ve engelliler olmak üzere işgücünün mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılmasına, kadınların ve engellilerin sosyal, ekonomik ve siyasal hayata katılımının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine, her türlü eğitim, girişimcilik ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürütür.

Halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi üzerine çalışmalar yapar. Başta kadın sağlığı olmak üzere ülke genelinde halk sağlığı konusunda ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne-baba ve öğretmenlerden başlayarak bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile özellikle bebek, çocuk ve gençlerin koruyucu ve destekleyici tıp hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütür.

Kültür, sanat ve turizmin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar. Ülkemizin sahip olduğu kültürel ve tarihi varlık ve değerlerin korunması ve ulusal/uluslararası düzeyde tanıtılması, sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve turizm gelirlerini artırmaya katkı sağlayacak tanıtım ve destekleme faaliyetleri yürütür.

Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar. Ülke genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ile, özellikle çocuklar ve gençler arasında çevre koruma bilincinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütür.

Yeni Gün Derneği’ne 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma yeterliğine sahip, Dernekler mevzuatı uyarınca yasak ve engel durumları olmayan, derneğin amaç, çalışma konu ve yollarını benimseyen herkes üye olmak için başvuruda bulunabilir.

keyboard_arrow_up