Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi İnşaatı

2019 yılında başlanan projenin 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje
kapsamında yıllık 700.000 ton kapasiteli tesisin inşaatı ve ekipman montajı yer almaktadır.

İşveren
LLC “Alternative Generation Company -1” 

Proje yeri
Moskova / Rusya 

Sözleşme tarihi
02.08.2019

Bitiş tarihi 
Eylül 2022