K-2 Apron ve Havaalanı Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

İşveren
Amerikan Ordusu Mühendislik Birimi (USACE)

Proje Yeri
Karshi / Özbekistan

Sözleşme tarihi
29.09.2002

Bitiş tarihi 
15.04.2004