Düzce (Merkez) 5. Kısım Kalıcı Konutlar Çevre Düzenleme, Kanalizasyon, Pis Su Şebekesi ve Yol Yapım İşleri

Düzce yeni yerleşim bölgesi için altyapı işleri, yol yapımı, su depoları, su iletim hatları, kanalizasyon şebekesi, doğal gaz boru hatları, telefon şebekesi, televizyon hatları ve çevre düzenleme işleri

İşveren
İller Bankası Genel Müdürlüğü

Proje Yeri
Düzce / Türkiye

Sözleşme tarihi
02.06.2000

Bitiş tarihi
12.07.2002

keyboard_arrow_up