ISAF İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Uçakları Park Alanlarının Genişletmesi ve Paralel Taksiyolu ve Acil Durum Pisti Yapımı İşi

Tasarım dahil 18 500 m² asphalt kaplamalı taksiyolu, 36 850 m² beton kaplamalı apron, 3 000 m² drenaj sistemi

İşveren
NATO Bakım ve Onarım Ajansı (NAMSA)

Proje Yeri
Kandahar / Afganistan

Sözleşme tarihi
06.08.2009

Bitiş tarihi 
31.03.2011