Kurumsal

Üye Olunan Kuruluşlar


ASO

Ankara Sanayi Odası
www.e-aso.org.tr


ATO

Ankara Ticaret Odası
www.atonet.org.tr


BETUYAB

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği
www.belektourismcenter.org


DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
www.deik.org.tr


İNTES

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
www.intes.org.tr


RESSİAD

Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği
www.ressiad.org.tr


RTİB

Rus Türk İşadamları Derneği
www.rtibnet.com


TABA

Türk Amerikan İşadamları Derneği
www.taba.org.tr


TMB

Türkiye Müteahhitler Birliği
www.tmb.org.tr


TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
www.tusiad.org.tr


TYD

Turizm Yatırımcıları Derneği
www.ttyd.org.tr


MAS

International Constructors Alliance ( MAS )


MOP

International Designers Union ( MOP )


KALDER

Türkiye Kalite Derneğ


AKTOB

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği


ATSO

Antalya Ticaret Sanayi Odası